Algemeen

Huidtherapeut NL BV, hierna te noemen Huidtherapeut NL, houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Met deze privacyverklaring willen wij u nader informeren over ons beleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Huidtherapeut NL kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapeut NL, en/of omdat u deze zelf aan Huidtherapeut NL verstrekt.

Huidtherapeut NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN-nummer
 • Verzekeringsnummer
 • Verwijzer/huisarts
 • Medische gegevens
 • Foto’s, meetgegevens m.b.t. Het huidprobleem
 • Documenten zoals verwijzingen, hulp/verbandmiddelaanvraag en/of machtigingen

Waarom Huidtherapeut NL BV gegevens nodig heeft:

Huidtherapeut NL verwerkt uw gegevens om:

 • Het behandelen van de klant/patiënt volgens een met u overeengekomen behandelplan  Contact met u op te kunnen nemen
 • Of om u schriftelijk (per e-mail/per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
 • Het indienen van zorgkosten bij de zorgverzekeraar
 • Financiële administratie
 • Het uitvoeren van (anonieme) patiënt tevredenheidsonderzoeken
 • Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens en een verwijzing of machtiging verplicht.
 • Voor algemene informatie en marketing te sturen. U kunt aangeven op alle tijden aangeven via administratie@huidzorg.net of u wilt afmelden voor onze marketingsemails.

In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenspraak met u) uw huisarts/verwijzer benaderen ter rapportage(terugkoppeling behandeling), intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Er worden alleen gegevens gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden die overeenkomen met de doeleinden van het behandeltraject. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt/verstrekt.

Hoe komen wij aan de gegevens:

Huidtherapeut NL kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u of uw vertegenwoordiger deze mondeling of schriftelijk verstrekt aan Huidtherapeut NL. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van verwijzers of zorgverzekeraars.

Voorwaarden en toestemming:

Door een afspraak te plannen geeft u automatisch toestemming tot behandeling en daarmee het verwerken van uw gegevens. Deze toestemming kan altijd worden gestaakt. Daarvoor neemt u schriftelijk contact op met Huidtherapeut NL. Bij patiënten onder de 16 jaar dient een verantwoordelijke toestemming te verlenen.

Hoe lang Huidtherapeut NL BV gegevens bewaart:

Huidtherapeut NL bewaart uw persoonsgegevens en medische gegevens. Bij beëindiging van uw behandeltraject wordt uw dossier gesloten, echter kan ten alle tijden weer worden heropend. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij zijn wettelijk verplicht (wet WBGO) uw medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen:

Huidtherapeut NL verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden(zorgverzekeraars, huisarts/verwijzer, (para)medische zorgverleners, thuiszorg of hulpmiddelleveranciers) indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kun een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk sturen per e-mail of per post.  Huidtherapeut NL zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

Huidtherapeut NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Bij Huidtherapeut NL is eigenaresse Shivani Selhi-Pawa verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens binnen Huidtherapeut NL. De verantwoordelijke en iedereen die onder haar valt, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Deze verplichting vloeit voort uit het beroep huidtherapie en de arbeidsovereenkomst.  Huidtherapeut NL maakt gebruik van huidtherapeutische software, Skinadmin, om persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslaglegging en documenteren. Skinadmin bewaart uw gegevens opbeveiligde en versleutelde servers. Huidtherapeut NL maakt gebruikt van de diensten van HHC en Declacare voor het leveren van hulpmiddelen en om persoons- en medische gegevens in te verwerken en documenteren. HHC en Declacare bewaart uw gegevens op een beveiligde en versleutelde server.

Contactgegevens:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging door Huidtherapeut NL, neem dan contact op met Huidtherapeut NL.

Huidtherapeut NL is als volgt te bereiken

Telefoonnummer: 088-5053200 E-mailadres: info@huidzorg.net Website: www.huidzorg.net  inschrijving handelsregister KVK:  50151061